Intenzivně pracujeme na naplnění portálu všemi produkty... děkujeme za trpělivost :-)

sekundová/vteřinová lepidla (kyanakrylátové)

Rychleschnoucí jednosložková lepidla pro lepení sourodých i nesourodých materiálů.

pozor
Páry kyanoakrylátů ve formě monomerů dráždí citlivé membrány v očích, nosu a krku.
Vyhněte se zasažení pokožky, očí a sliznic.

Postupujte vždy dle návodu k použití a řiďte se doporučením našich odborných poradců.

 

Záznamy nebyly nalezeny...